Wat doen wij

Bij een mogelijke circulatie stilstand krijgen de reanimatie/AED gecertificeerde vrijwilligers die aangemeld zijn bij HartslagNU in de omgeving van het slachtoffer (max. 100)  een sms of App bericht van de 112 meldkamer Ambulancezorg om naar het opgegeven adres hulp te gaan verlenen, of een AED te gaan halen en daarmee naar het opgegeven slachtoffer te gaan.

Nieuw is dat er wordt gewerkt met een variabele oproepstraal.

De oproepstraal wordt volledig automatisch vastgesteld:

  • Een maximale straal van 2 km rond het slachtoffer
  • aantal hulpverleners binnen de straal (max. 100)
  • Max 3 AED’s binnen deze straal

Zodra er genoeg hulpverleners hebben aangegeven dat ze onderweg zijn, krijgen de andere opgeroepen mensen het bericht dat er voldoende hulpverleners zijn en dat zij niet meer nodig zijn.

Zodoende komen er in de praktijk meerdere vrijwilligers naar het opgegeven adres. In de praktijk zullen er echter alleen degene nodig zijn die het eerst aanwezig zijn.

Onze vrijwilligers verlenen de mogelijk levensreddende hulp, tot het ambulance personeel het van hen overneemt, of assisteren hierbij.
De andere opgeroepen vrijwilligers, kunnen hulp bieden door de ambulance op te vangen en de familie bij te staan in deze heftige periode.

Voor meer informatie zie ook www.hartslagnu.nl

Op dit moment zijn er  in Leersum 19 AED’s die 24/7 365 dagen per jaar beschikbaar zijn voor onze hulpverleners en 4 bij bedrijven tijdens hun openingstijden. Deze AED’s zijn verdeeld over ons dorp en de buitengebieden.

Zodra de financiële middelen het mogelijk maken willen we in Leersum Noord graag nog enkele AED’s plaatsen.

Op 5 maart 2016 zijn we gestart met ruim 100 gecertificeerde vrijwilligers. Dit aantal is nu gegroeid naar 210 vrijwilligers en breidt zich nog steeds uit.