Bestuur

Statutaire naam
Stichting Hartveilig Leersum
KVK-nummer is 85514330
RSIN/fiscaalnummer van onze stichting is 863649373
rekeningnummer NL84 INGB 0675 9033 35 t.n.v. Hartveilig Leersum

Het bestuur van de Stichting
Jeroen Alferink – voorzitter
Wim Westera – penningmeester
Roel Zaaijer – secretaris

Doelstelling
Het doel is om het dorp Leersum hartveilig te maken. Dit betekent dat men in het dorp mensen met een plotselinge hartstilstand effectiever kan helpen door het toepassen van reanimatie, het snel inzetten van de AED-apparatuur en door de snelle inschakeling en juiste informatieverstrekking aan het ambulanceteam. In het dorp zal bekend zijn waar de AED-apparaten hangen en hoe gehandeld moet worden om mensen met een plotselinge hartstilstand optimaal te helpen. Hierdoor zal de overlevingskans van mensen met een plotselinge circulatiestilstand toenemen.

Beleidsplan en jaarverslag
In het beleidsplan en het jaarverslag vindt u informatie over onze activiteiten en hoe we met ons geld omgaan.

ANBI- status
Stichting Hartveilig Leersum staat bij de Belastingdienst geregistreerd als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). ANBI staat voor Algemeen Nut Beogende Instelling. Niet alleen voor Stichting Hartveilig Leersum is het belangrijk om een ANBI verklaring te hebben, maar ook voor donateurs. Giften of donaties aan een ANBI zijn aftrekbaar voor de belasting. Lees hier meer over de geldende regels voor belastingaftrek.

Contact
Roel Zaaijer – secretaris
mail: info@hartveiligleersum.nl
tel: 06 10869204