Nieuws

Augustus 2023

Mooie opbrengst statiegeldactie voor Hartveilig Leersum

De klanten van de PLUS Supermarkt hebben de afgelopen twee maanden hun statiegeldbonnetjes massaal gedoneerd aan Hartveilig Leersum. Het bestuur kreeg een cheque van € 750,- overhandigd van Koen van den Berg, bedrijfsleider van PLUS Leersum.


Jeroen Alferink, de voorzitter van Hartveilig Leersum is verguld met het resultaat: “We gebruiken het geld voor het onderhoud van het AED-netwerk en lesmateriaal. Binnenkort starten we weer met onze lessen. Dit helpt enorm om Leersum ‘Hartveilig’ te houden!”


Hartveilig Leersum zorgt ervoor dat er in Leersum voldoende gecertificeerde vrijwilligers zijn die kunnen reanimeren als iemand een hartstilstand krijgt en dat er voldoende AED’s (Automatische Externe Defibrillators) beschikbaar zijn.

Van links naar rechts: bestuursleden Roel Zaaijer, Wim Westera en Jeroen Alferink van Hartveilig Leersum krijgen de cheque overhandigd van Koen van den Berg, bedrijfsleider van PLUS Leersum.

Januari 2023

Bestuurswissel

Vanaf het begin is Heleen Loef betrokken geweest bij het opzetten van Hartveilig Leersum en ook bij het omzetten naar een stichting begin 2022. Begin september heeft Heleen aangegeven te willen gaan stoppen als penningmeester. Sinds 1 januari 2023 neemt Wim Westera de taken van penninmeester over van Heleen Loef. Wim Westera is ook betrokken bij het Dorpsnetwerk Leersum.

November 2022

Het buitengebied van Hartveilig Leersum verder uitgebreid. Dank zij de geweldige medewerking van Staatsbosbeheer is er nu ook een AED 24/7 bereikbaar bij de ingang van het wandelgebied bij de Leersumse plassen. Aan de gevel van het kantoor bij de veldschuur hangt nu ook een AED in een met pincode beveiligde kast. De maximale oproep afstand voor aangemelde hulpverleners naar deze AED is 2000 meter.

Juni 2022

ANBI- status
Stichting Hartveilig Leersum staat bij de Belastingdienst geregistreerd als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). ANBI staat voor Algemeen Nut Beogende Instelling. Niet alleen voor Stichting Hartveilig Leersum is het belangrijk om een ANBI verklaring te hebben, maar ook voor donateurs. Giften of donaties aan een ANBI zijn aftrekbaar voor de belasting. Lees hier meer over de geldende regels voor belastingaftrek.

Mei 2022

Stichting Hartveilig Leersum is nu Reanimatiepartner van de Hartstichting.

Partijen beogen met hun samenwerking de overlevingskansen na een plotselinge hartstilstand aanzienlijk te vergroten door de kennis, vaardigheden en toepassing van reanimatie en AED te verspreiden onder de Nederlandse bevolking.

Februari 2022

Woensdag 9 februari 2022 is de oprichtingsakte getekend van Stichting Hartveilig Leersum. De akte is getekend bij Heuvelrug Notarissen in Leersum.

Het stichtingsbestuur bestaat uit:
Voorzitter: Jeroen Alferink
Penningmeester: Heleen Loef
Secretaris: Roel Zaaijer

Tekenen oprichtingsakte – v.l.n.r. Jeroen Alferink (voorzitter), Roel Zaaijer (secretaris), Heleen Loef (penningmeester)

Maart 2021

Hartveilig Leersum nu 5 jaar actief in Leersum

Op 4 maart a.s. is het 5 jaar geleden dat na een periode van bijna 1 jaar voorbereiding.  Het netwerk van Hartveilig Leersum zich kon aanmelden bij het landelijk oproepsysteem.

In deze 5 jaar is het aantal gecertificeerde hulpverleners in Leersum gestegen van 100 naar ruim 200. Het aantal 24/7 bereikbare AED’s is van 9 naar 22 gestegen.  

Juli 2019

DANK ZIJ DE ACTIE “AED voor jou buurt” ZIJN ER IN LEERSUM WEER 2 AED’S BIJGEPLAATST.

Op de Lomboklaan 9 bij de Johanneskerk is er dankzij dit initiatief een AED in de bekende groene pincode kast een AED voor deze buurt Hoek Julianalaan/Lomboklaan in gebruik gesteld. Initiatiefnemer de Fam. Kuiper hartelijk dank.

Ook op de Bovenhaarweg in het buitengebied is in samenwerking met de VvE Nieuw Wildenburg bij één van de parkbewoners een AED geplaatst die beschikbaar is voor alle bewoners.

In beide buurten worden er weer extra mensen getraind in het reanimeren en gebruiken van de AED.

Het aantal burgerhulpverleners in Leersum is hiermee ruim boven de 200 hulpverleners gekomen.

December 2018

OOK NU OP DE ZANDWEG EEN 24/7 AED BEREIKBAAR.

Op 20 december hebben we ook een 24/7 bereikbare AED mogen plaatsen op de Zandweg 2.
Ook in dit buitengebied kunnen de aangemelde burgerhulpverleners opgeroepen worden om reanimatie hulp te gaan verlenen. De maximale oproep afstand naar deze AED is nu 2000 meter.

November 2018

HARTVEILIG LEERSUM VERDER UITGEBREID.

Per 1 november is er nu ook een 24/7 bereikbare AED geplaatst op het recreatiepark “Het Meeuwennest” aan het eind van de M.C.Verloopweg. Dit op verzoek van de eigenaren, waarvan er ook nu een aantal gecertificeerd zijn om te reanimeren met gebruik van de AED.
Zie voor meer informatie: https://nieuwsbladdekaap.nl/lokaal/leersum-steeds-hartveiliger-506586

februari 2018

NU OOK EEN AED NABIJ DE UILENTOREN IN LEERSUM.

Op de Lommerlaan 8 in Leersum is nu ook een AED in een buitenkast geplaatst die 24/7 bereikbaar is voor de aangesloten burgerhulpverleners.

HARTVEILIG LEERSUM WEER VERDER UITGEBREID. Nu 11 AED’s die 24/7 bereikbaar zijn

Dankzij een donatie van de vriendenloterij aan de Hartstichting konden wij als reanimatie partner nu een gratis AED kast aanvragen.
Deze kast met AED is nu geplaatst aan de voorgevel van Burg. v.d. Boschlaan 61 zodat burgerhulpverleners nu ook in deze buurt snel over een AED kunnen beschikken als er een oproep wordt gedaan.

Vanaf september 2017 is ook Molecaten Park Landgoed Ginkelduin bij ons reanimatie netwerk aangesloten. Dit betekent dat de gasten op het park die een HartslagNu app op hun telefoon hebben geïnstalleerd ook opgeroepen kunnen worden om een mede gast te gaan reanimeren na een oproep van de 112 centralist. Uiteraard worden ook enkele medewerkers van dit park opgeroepen.

Met ingang van 10 april is het aantal 24/7 bereikbare AED’s uitgebreid tot 9 adressen. Nu ook een AED op de B. Martenslaan 69. Dit dankzij een particulier initiatief.

Februari 2017

Per 1 februari is Hartveilig Leersum ook REANIMATIEPARTNER van de Hartstichting. Dit biedt voordelen o.a. op gebied van voorlichtingsmateriaal en cursussen.

AED van De Binder.

Met de nieuwe beheerder van De Binder is afgesproken dat de AED ook in het oproepsysteem van HartslagNu kan worden aangemeld. De AED is voor de burgerhulpverleners tijdens openingstijden van De Binder vanaf 1 februari beschikbaar bij een oproep.

Vanaf november 2016  is ook in het buitengebied van Leersum een AED bereikbaar voor de aangesloten burgerhulpverleners aan de Heulweg, Haarweg, Ginkelsedwarsakker en Ginkelseweg.

Na onderling overleg besloten 5 ondernemers in samenspraak met Hartveilig Leersum dat er op de Heulweg ook een AED moest gaan komen.

Deze bewoners waren van mening dat er in iedere buurt een AED zou moeten zijn. Zeker in een buurt waar veel aan paardensport, kamperen en fietsen wordt gedaan zoals in het Leersumseveld.

Gea Boonzaayer, Joes van der Loo, Hella van Eeem , Mariska Mocking en Roxanne Breuking  Hartelijk dank.

Oktober 2016

Dankzij de medewerking en sponsoring van V.V. HDS is er vanaf nu ook een AED geplaatst op de Wildbaan 2 in Leersum.

Sinds 4 maart 2016 is Hartveilig Leersum aangesloten op het reanimatie oproepsysteem van de RAVU en HartslagNu.

Op dit moment zijn er 8 AED’s in Leersum die 24/7 365 dagen per jaar beschikbaar zijn en 3 AED’s tijdens de openingstijden van deze locaties. Zie tabblad locaties.

Dankzij diverse donaties hebben we in januari en februari 2016 de eerste AED’s kunnen  plaatsen.

Heb je een geldig reanimatiecertificaat of certificaat bedrijfshulpverlener meld je dan aan bij hartslagnu.nl

Wil je een opgeleid worden voor dit certificaat volg dan een reanimatie cursus. Is je certificaat verlopen meld je dan aan voor een herhalingsles.

Voor meer informatie of vragen kun je terecht bij info@hartveiligleersum.nl.

We willen graag uitbreiden, zodat voor iedere bewoner een AED snel beschikbaar is, Alleen daarvoor hebben we nog sponsoren nodig.

Omdat wij afhankelijk zijn van sponsoren en vrijwilligers, is iedere vorm van sponsoring welkom.

Wilt u ons steunen:
Het rekeningnummer is met ingang van 1 juni 2022 NL84 INGB 0675 9033 35 t.n.v. Hartveilig Leersum.